Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0903423779
E-mail: info@rajcukrarov.sk

Fakturačná adresa:
Kvetoslava Ondrovičová
1. mája 1043/6
90061 Gajary

IČO: 52382117
DIČ: 1034663190

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Malacky,
číslo živnostenského registra: 120-23508.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár